sivu 1/4

Asiakirjatilaus

isannoitsijatodistus1

Isännöitsijäntodistus

Tällä lomakkeella voit tilata isännöitsijätoimistosta tarvitsemasi asiakirjat. Toimituksen mukana seuraa lasku asiakirjojen maksamista varten. Asiakirjoja toimitetaan vain henkilöille tai yrityksille, joilla on oikeus saada ko. asiakirjat. Kulloinkin voimassaolavet hinnat on mainittu hinnastossamme. Mikäli isännöitsijäntodistuksen tilaa muu taho kuin osakkeenomistaja itse, on tilaajalla oltava omistajan valtakirja tai voimassaoleva toimeksiantosopimus (välittäjät). Todistuksen voi myös tilata ko. osakkeet pantiksi saanut taho tai omistajan lakimääräinen edustaja (esim. edunvalvoja tai pesänselvittäjä). Isännöitsijäntodistus on lakisääteinen asiakirja, josta selviää keskeiset taloyhtiötä, huoneistoa ja osakasta koskevat tiedot.

Hitas-myynti-ilmoitus

Osa isännöimistämme kohteista kuuluu Helsingin kaupungin organisoiman Hitas-laatu- ja hintajärjestelmän piiriin. Myydessäsi asunnon tarvitset Hitas-hintalaskelman, jonka tilauslomakkeen/laskelman taustatiedot saat isännöitsijätoimistosta tilaamalla. Myydessäsi tarvitset myös isännöitsijäntodistuksen. Varsinaisen Hitas-hintalaskelman laatii Helsingin kaupungin kiinteistöviraston asuntoasianosasto.
Lisätietoa Hitas-asunnoista löydät osoitteesta https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/hitas/

Talonkirjaote

Talonkirjaotetta ei nykyisin juurikaan tarvita koska viranomaiset saavat asuinpaikkatiedot väestötietojärjestelmästä.Mikäli kuitenkin yksittäistapauksissa talonkirjaote tarvitaan niin ensisijaisesti sen antaa huoltoyhtiö. Mikäli taloyhtiössä ei ole huoltoyhtiötä niin tällöin voitte tilata talonkirjaotteen isännöitsijätoimiston kautta.

Lainaosuuslaskelma

Taloyhtiöiden lainaosuuslaskelmat päivitetään tilinpäätösten yhteydessä. Isännöitsijäntodistuksissa lainaosuudet ilmoitetaan aina viimeisimmän laskentapäivän mukaisessa tilanteessa eikä niitä päivitetä kuukausittain. Mikäli erityistapauksissa tarvitset lainaosuuslaskelman päivitettynä muille kuin taloyhtiökohtaisille täsmäytyspäiville laskettuna niin laskelman voi tilata tästä. Laskelman erillinen päivitys on aina maksullinen.

 

Kohde- ja tilaajatiedot

Taloyhtiön nimi vaaditaan

Huoneistotunnus vaaditaan

Osakkeenomistaja vaaditaan

Osakkeenomistajan synt.aika tai ly-tunnus vaaditaan

Syöte ei kelpaa

Asiakirjojen toimitusosoite/tilaajan yhteystiedot

Katuosoite vaaditaan

Postinumero vaaditaan

Postitoimipaikka vaaditaan

Puhelinnumero vaaditaan

Sähköpostiosoite vaaditaan ja sen on oltava toimiva osoite

Tilaan seuraavat asiakirjat:

Valitse asiakirja

Syöte ei kelpaa

Syöte ei kelpaa

Toimitustapa

Toimitustapa vaaditaan

Syöte ei kelpaa