Asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7.2010

Oikeusministeriö on laatinut sivuilleen kattavan selostuksen lakiin liittyen.

Sivuilla voit tutustua tai tulostaa itse lakitekstin ja paljon muuta asiaan liittyvää aineistoa.

http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Lakihankkeet/Yhtiooikeus/Uusiasuntoosakeyhtiolaki

asuntolaki1asuntolaki2