Sivu 1/2

Häiriöilmoitus

Taloyhtiö

Taloyhtiön nimi vaaditaan

Taloyhtiön osoite vaaditaan

Ilmoittaja

Nimi vaaditaan

Katuosoite vaaditaan

Postinumero vaaditaan

Postitoimipaikka vaaditaan

Puhelinnumero vaaditaan

Sähköpostiosoite vaaditaan ja sen on oltava toimiva osoite

Häiriön oletettu aiheuttaja

Syöte ei kelpaa

Syöte ei kelpaa

Häiriön kuvaus ja laatu

Tapahtuman ajankohta vaaditaan

Syöte ei kelpaa

Tapahtuman kuvaus vaaditaan

Onko häiriö toistuvaa tieto vaaditaan

Syöte ei kelpaa

Mikäli on, niin milloin ja mikä oli keskustelun lopputulos vaaditaan

Syöte ei kelpaa

Mikäli on, niin milloin ja mikä oli keskustelun lopputulos vaaditaan