Omistajan vaihdos

omistajan-vaihdosTervetuloa osakkaaksi isännöimäämme taloyhtiöön! Tutustukaa ystävällisesti nettisivujemme sisältöön, sivuilta saatte paljon asumiseen liittyvää tietoa.

Ostettuanne huoneiston isännöimästämme kiinteistöstä tulee teidän rekisteröityä yhtiön osakeluetteloon, jota ylläpitää isännöitsijätoimisto.

Kiinteistövälittäjän hoitamissa kaupoissa välittäjä yleensä toimittaa rekisteröinnissä tarvittavat asiakirjat suoraan isännöitsijätoimistoon (kannattaa varmistaa välittäjältä). Tällöinkin teidän tulee olla lisäksi itse yhteydessä isännöitsijätoimistoon sopiaksenne vesimaksujen lukumäärät, mahdolliset saunavuorovaraukset sekä autopaikka- tai talliasiat.

Vastikemaksupankkisiirrot

Rekisteröinnin tapahduttua toimitamme teille uudet vastikkeenmaksupankkisiirrot. Älkää käyttäkö edellisen omistajan nimellä olevia vastikepankkisiirtoja sekaannusten välttämiseksi (viitemaksunumerot ovat henkilökohtaisia). Voitte myös sopia vastikkeiden maksun e-laskutuksesta pankkinne kanssa.

Rekisteröinnissä tarvitaan seuraavat asiakirjat, jotka voi toimittaa kopioina:

Tavanomainen kauppa

 • kauppakirja
 • kuitti loppukauppahinnan maksusta mikäli omistusoikeuden lopullinen siirto on sidottu siihen
 • siirtomerkinnällä varustetun osakekirjan kopio
 • ilmoitus varainsiirtoverojen maksamisesta:
  • välittäjäkaupassa varainsiirtoveroilmoituslomake sis. välittäjän allekirjoituksen + kuitit maksetusta verosta
  • ilman välittäjää tehdyssä kaupassa varainsiirtoveroilmoitus, jossa verottajan leima (asiakirjat käytävä siis esitettämässä verotoimistossa)

Ositus, perintö, lahja tms.

 • ositusopimus, perunkirja, perinnönjakokirja, lahjakirja, testamentti tms. siirtoasiakirja
 • em. asiakirjoihin olennaisesti liittyvät liitteet kuten sukuselvitys virkatodistuksineen, testamenttien moittimattomuustodistukset yms.
 • siirtomerkinnällä vahvistetun osakekirjan kopio

Näissä erityissaantojen rekisteröintiasioissa voitte aina olla tarvittaessa yhteydessä isännöitsijätoimistoon, josta saatte neuvoja tarvittavista asiakirjoista.

Suosittelemme aina selvyyden vuoksi ennen mahdollista myyntiä kuolinpesän tai perinnönjakotapauksissa osakkaiden rekisteröimistä asianomaisen tahon nimiin. Siirtomerkinnän osakekirjaan voi tehdä perunkirjan laatija tai perinnönjakaja.

Tästä pääset suoraan osakasrekisteröintilomakkeeseen.